DEBET & KREDIT

Vi utför  löpande bokföring, bokslutsarbete samt deklarationer åt privatpersoner, enskida firmor samt aktiebolag.

Vårt arbetssätt är effektivt och personligt eftersom vi tror på en nära relation till våra kunder och ömsesidigt förtroende.

ADRESS: S:t Eriksgatan 23, 112 39 Stockholm, TEL: 086544000, FAX: 086530034  MAIL: info@debet.se  ORG NR: 556638-1033  BG: 485-2919