Vi är en auktoriserad redovisnings- och lönebyrå.Vi hanterar alltifrån löner, löpande bokföring, bokslutsarbete samt hanterar deklarationer åt såväl privatpersoner som enskilda firmor och aktiebolag.

Vi erbjuder även HR-tjänster och hjälper er med kollektivavtalen.

Vårt arbetssätt är effektivt och personligt eftersom vi tror på en nära relation till våra kunder och ömsesidigt förtroende.